முதல் பறவை

இன்னும் வெளுக்காத அதிகாலை இருட்டின் பேரமைதியை கிழித்துக் கொண்டு ‘நான்தான் ஊர்லயே ஃபர்ஸ்டு, தெரியுதா!’ என்பது போல பெரும் டெசிபெலில் ‘க்ரீச் க்ரீச் க்ரீச்’ என்று ஒரு லாரியின் ஏர் ஹார்னை விட அதிகமான அளவில் சத்தமெழுப்புகிறது இன்றைய நாளின் முதல் பறவை. சன்னலுக்கு வெளியே இருட்டில் அது இருக்கும் திசை நோக்கித் திரும்பி ‘லவ் யூ!’ என்று சத்தமில்லாமல் சொல்கிறேன். அதற்கு கேட்டிருக்கும்தானே!

#FirstBird #MorningLife

பரமன் பச்சைமுத்து
சென்னை
28.04.2018

Facebook.com/ParamanPage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *