‘உறுதியோடு உயர்வோம்’ : பரமன் பச்சைமுத்து : ஜீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங்

wp-15789334671788644114339697143521.jpg

My 11th book ‘Uruthiyodu Uyarvom’ from
Zero Degree Publishing

‘உறுதியோடு உயர்வோம்’ – பரமன் பச்சைமுத்து : ஜீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங்

#UruthiyoduUyarvom
#ZeroDegree
#ZeroDegreePublishing
#AuthorParaman
#ParamanPachaimuthu
#Malarchi
#Inspring
#SelfHelp
#SelfHelpBook
#Growth
#Motivational
#MotivationalBook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *