அரும்புகள் மொட்டுகள் மலர்ச்சி விருதுகள்

👏👏👏👏

மலர்ச்சி விருதுகள் : ‘ஊரடங்கு காலத்தில் உருவாக்கம்’

🌸🌸

சிறப்பு விருது :

🌸

Learning : Cooking of fried rice , Bitter guard – ladies finger pakoda, French fries

🌸

……..

பெயர் : R. ராகவி – R A மைத்ரேயி
மலர்ச்சி: அரும்புகள் பேட்ச் 4
வகுப்பு: பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு, ஒன்பதாம் வகுப்பு.
பள்ளி: பகவான் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்,
திருவண்ணாமலை

……..

: மலர்ச்சி

QuarantinePeriodLearning

MalarchiAwards

MalarchiYoungAdults

MalarchiKids

Malarchi

StayPositive

BeIbTouchWithPositive

Facebook.com/MalarchiPage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *