பறவை சூழ் உலகு பாதுகாக்கப்படட்டும்

பல்லுயிர்ப் பெருக்கத்தின் முக்கிய அங்கம் பறவைகளும் பறவைகள் வாழும் இடங்களும். பறவை கூடும் இடங்களை பறவைகளுக்காகவென்று ஒதுக்கி வைப்பதே பல்லுயிர்ப் பெருக்கத்துக்கும் மனித குலத்திற்கும் நாம் செய்யும் பேருதவி.

வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயத்தை சுற்றியுள்ள நிலத்தை தொழிற்சாலைக்கு ஒதுக்க எடுக்கப்பட்டிருக்கும் முடிவை மதிப்பிற்குரிய முதல்வரும் அரசும் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்.

பறவை சூழ் உலகு பாதுகாக்கப் படட்டும். பல்லுயிர்ப் பெருக்கம் செழிக்கட்டும்.

வாழ்க! வளர்க!

  • பரமன் பச்சைமுத்து
    சென்னை
    04.06.2020

Facebook.com/ParamanPage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *