‘மனப்பலகை’ – எனது முதல் நூல் இப்போது கடைகளில்…

Manappalagai 1 - Copy

image

2 Comments

 1. சுப்ரமணியன்.தில்லை

  மனப்பலகை வெற்றிப்பெற எனது வாழ்த்துகள்

  Reply
  1. paramanp (Post author)

   நன்றி அய்யா! முதற்பதிப்பு முழுதும் தீர்ந்துவிட்டது. சில திருத்தங்களோடும் சில கட்டுரைகள் சேர்க்கப்பட்டும் வர இருக்கும் இரண்டாம் பதிப்பு அச்சில்…

   Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *