அரும்புகள் மொட்டுகள் மலர்ச்சி விருதுகள்

👏👏👏👏

மலர்ச்சி விருதுகள் : ‘ஊரடங்கு காலத்தில் உருவாக்கம்’

🌸🌸

சிறப்பு விருது :

🌸

Learning : Making of Audio Spectrum utility for Malarchi Iraivanakkap Paadal

🌸

……..

பெயர் : சாத்விக் சதீஷ்
மலர்ச்சி: அரும்புகள் பேட்ச் 1
வகுப்பு: பதினொன்றாம் வகுப்பு
பள்ளி: ஆச்சார்யா பால சிக்‌ஷா மந்திர்,
புதுச்சேரி

……..

: மலர்ச்சி

AudioSpectrum

QuarantinePeriodLearning

MalarchiAwards

MalarchiYoungAdults

MalarchiKids

Malarchi

StayPositive

BeIbTouchWithPositive

Facebook.com/MalarchiPage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *