ஆளுமை கொள்

ஆளுமைக்கழகு… அச்சம் தவிர், ஆளுமை கொள்

தினமலரில் ஞாயிறன்று வரும் ‘அச்சம் தவிர்… ஆளுமை கொள்!’ என்ற எனது தொடரின் இரண்டாம் பாகம், அத்தியாயம் 32. நம்மூரின் கிராமப் பஞ்சாயத்தில் ஆளுமையாக உருவெடுத்து உலக நாடுகளை உற்றுக் கவனித்து வரச்செய்த ஒரு மனிதர் பற்றிய கட்டுரை இவ்வாரம். பார்க்க – இணைப்பு Facebook.com/ParamanPage

ஆளுமை கொள்