மு பச்சைமுத்து அறக்கட்டளை : 8வது அன்னதானம்

இன்று ( ஆவணி மாதம் ) மிருகசீரிடம்.

தந்தையின் பெயரால் செய்யப்படும் 8வது அன்னதானம் நிறைவேற்றப்பட்டது

இன்று மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது

வாழ்க!

:மு. பச்சைமுத்து அறக்கட்டளை

  • பரமன் பச்சைமுத்து
    10.09.2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *