பாயும் மீன்கள்…

இப்படி ஒரு நதியில் படகில் பயணித்தால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?

எத்தனைப் பெரிய மீன்கள், எப்படித் துள்ளிப் பாய்கின்றன அவை?

பாருங்கள்

– பரமன் பச்சைமுத்து

5 Comments

 1. Mahalakshmi

  I wish Myself to be like that fishto enjoy

  Reply
  1. paramanp (Post author)

   Just be free. Celebrate your life

   Reply
 2. Sarlaanand

  Wow superb scene, happyily enjoying

  Reply
 3. Vani Pradeep

  Super…

  Reply
 4. s.vijay

  super….

  Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *