மலர்ச்சி அரும்புகள் மொட்டுகள் – கட்டுரைப் போட்டி – ‘கொரோனா காலத்தில்…’: சிறப்புப் பரிசு









மலர்ச்சி அரும்புகள் மொட்டுகள் – கட்டுரைப் போட்டி – ‘கொரோனா காலத்தில்…’: சிறப்புப் பரிசு

கிருத்திக் ராஜா எஸ் ஆர் ,
பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு,
எஸ்பிஓஏ மெட்ரிகுலேஷன ஸ் ஸ்கூல்,
சென்னை,
மலர்ச்சி மொட்டுகள் – பேட்ச் 1

MalarchiArubugal

MalarchiMottugal

MalarchiKids

MalarchiCompetetion

QuarantineTime

CreativeThinking

StayWithPositive

Malarchi

Facebook.com/MalarchiPage

MalarchiArubugal

MalarchiMottugal

MalarchiKids

MalarchiCompetetion

QuarantineTime

CreativeThinking

StayWithPositive

Malarchi

Facebook.com/MalarchiPage





மலர்ச்சி அரும்புகள் மொட்டுகள் – கட்டுரைப் போட்டி – ‘கொரோனா காலத்தில்…’: சிறப்புப் பரிசு

மைத்ரேயி ஆர்ஏ ,
ஒன்பதாம் வகுப்பு,
பகவான் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்,
சென்னை,
மலர்ச்சி அரும்புகள் – பேட்ச் 4

MalarchiArubugal

MalarchiMottugal

MalarchiKids

MalarchiCompetetion

QuarantineTime

CreativeThinking

StayWithPositive

Malarchi

Facebook.com/MalarchiPage





மலர்ச்சி அரும்புகள் மொட்டுகள் – கட்டுரைப் போட்டி – ‘கொரோனா காலத்தில்…’: சிறப்புப் பரிசு

பிரஷாந்த் ஆர் ,
பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு,
மகரிஷி பன்னாட்டு உறைவிடப் பள்ளி,
காஞ்சிபுரம்,
மலர்ச்சி மொட்டுகள் – பேட்ச் 1

MalarchiArubugal

MalarchiMottugal

MalarchiKids

MalarchiCompetetion

QuarantineTime

CreativeThinking

StayWithPositive

Malarchi

Facebook.com/MalarchiPage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *