நமக்கு நடை பயில்வித்தவளை…

wp-1658727979233.jpg

நமக்கு நடை பயில்வித்தவளை
நாம் நடத்திக் கூட்டிப் போவது ஓரனுபவம்

இதையும் எதையும் நடத்தி வைப்பதே அவனென உணர்கையில் கிடைப்பது பேரனுபவம்

இடரினும் தளரினும் உறுநோய் தொடரினும் உடன் நிற்பது
சிவம்

– பரமன் பச்சைமுத்து
குளோபல் மருத்துவமனை,
பெரும்பாக்கம்
25.07.2022

( Here for a check up )

#Amma #AmirthamPachaimuthu
#MuPachaimuthuArakkattalai #Paraman #GlobalHospital

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *