இலங்கை மஞ்சள் மூட்டைகள்

மீன் பிடி நாட்டுப் படகில் நேற்றும், இலங்கைக்குக் கடத்த முயன்ற 2,000 கிலோ மஞ்சளை (73 மூட்டைகள்) பறிமுதல் செய்திருக்கிறார்கள் ராமேசுவரத்தில் என்று செய்திகள் வந்துள்ளன.

இது வரையில் 8,000 கிலோ பிடிக்கப்பட்டுள்ளனவாம்.

சமீபமாக அடிக்கடி ‘இலங்கைக்கு மஞ்சள் மூட்டை கடத்தல்’ வகை செய்திகள் வருகின்றனவே!

😯

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *