தொடரி…

wp-15818839275786115059725618718915.jpg

கூவும்… குயிலில்லை,
ஓடும்… உயிரில்லை,
கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை… தொடரி!

#SalemJunction
#train

Salem

17.02.2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *