போற போக்கைப் பார்த்தால், பிரியங்கா வதேராவை காங்கிரஸ் தலைவராக்கிடுவாங்களோ! நடக்கறதெல்லாம் பாத்தா அப்படித்தான் தெரியுது!

– மணக்குடி மண்டு

14.10.2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *