எனது நூலை மதிப்புரை செய்து வெளியிட்டிருக்கிறது இன்றைய தினத்தந்தி நாளிதழ்.

DinaThanthi Review - Udal Valartheney - Copy

DinaThanthi Review - Udal Valartheney

 

 

எனது நூலை மதிப்புரை செய்து வெளியிட்டிருக்கிறது இன்றைய தினத்தந்தி நாளிதழ்.

‘சிறந்த மருத்தவ நூல்’ என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது.

 

பெரும் மகிழ்ச்சி!

 

        பரமன் பச்சைமுத்து

         

03.05.2017

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *