அணில் அல்ல

அணிலால் பவர் கட் வரலாம்தான். ஆனா, இவ்ளோ பவர் கட்டுன்னா காரணம் வேற ஏதோ ‘பெருச்சாளிகள்!’தான் போல!

– மணக்குடி மண்டு
28.06.2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *