தமிழக அரசுக்கு பூங்கொத்து

ஜெர்மனியின் கொலோன் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் துறை தொடர்ந்து இயங்க 1.25 கோடி நிதியுதவி செய்திருக்கிறது தமிழக அரசு. ஆகா… நல்லது.

இந்து தமிழ் திசையில் வெளியான செய்தியைப் பார்த்து தமிழக அரசு உடனடியாக செயல்பட்டதைப் போலவே, மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சகம் சார்பிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என சொல்லுகிறது காலைச் செய்தி. என்ன நடவடிக்கை விவரம் தெரியவில்லை. பார்ப்போம்.

உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்த தமிழக அரசுக்கு நன்றிகள்!

வாழ்க!

– மணக்குடி மண்டு
08.07.2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *