காஃபி ஒரு பானமல்ல

காப்பிக்காக அல்ல,
காப்பி பருகும் போது கொள்ளும் தருணங்களுக்காக!

காப்பி பானமல்ல,
காரணம்!

காஃபி வித் அம்மா
@சரவணபவன்

  • பரமன் பச்சைமுத்து
    28.04.2022

Amirtham

AmirthamPachaimuthu

ParamanAmma

Paraman

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *