மாணவர்களுக்கு காலையுணவு : நல்ல திட்டம்

தமிழக முதல்வர் நேற்று தொடங்கி வைத்திருக்கும் பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலையுணவு திட்டம் மிக மிக சிறப்பான திட்டம். புதுவை மாநிலத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட போதே, இது தமிழகம் வந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று எழுதியிருந்தோம். புதுவை திட்டத்தை விட மேம்படுத்தப்பட்ட திட்டமாக இது உள்ளது. சிறப்பாக நனைமுறைப்படுத்தப் படட்டும். மாணவர்கள் பயன் பெறட்டும்!

பல மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழக முதல்வர் ‘டெல்லி மாடல் பள்ளி’களை அர்விந்த் கேஜரிவாலோடு நேரில் சென்று பார்த்து, ‘தமிழகத்தில் பள்ளிகளில் பல முன்னெடுப்புகளைக் கொண்டு வர முயற்சிக்கிறேன்!’ என்று வெளிப்படையாக சொன்னார். செய்கிறார்.

மாணவர்கள் பயன் பெறட்டும்!

வாழ்க!

– பரமன் பச்சைமுத்து
16.09.2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *